ko-tu-elpo-logo.jpg

KO TU ELPO

Iekštelpu gaisa kvalitātes testēšana un monitorings

Uzlabo gaisa kvalitāti telpās un elpo vieglāk

Mēs piedāvājam iekštelpu gaisa kvalitātes testēšanu un  uzlabošanas pakalpojumus, kas paredzēti māju un uzņēmumu īpašnieku vajadzībām.

Palīdzam ēku īpašniekiem un īrniekiem, analizējot gaisa sastāvu un kvalitāti iekštelpās, lai piemeklētu labākos risinājumus

 
Therapy Session

Individuāla pieeja katram klientam

Mēs esam apņēmušies palīdzēt mūsu klientiem saprast tīra un kvalitatīva gaisa nozīmi viņu vispārējā veselībā un labsajūtā. Iekštelpu gaisa kvalitātes uzturēšana mūsdienās ir sevišķi nozīmīga, jaunākie pētījumi liecina, ka ilgstoša piesārņotāju iedarbība, kas parasti atrodama dzīvojamās mājās ir cieši saistīta ar nopietnām slimībām, tostarp vēzi un sirds slimībām.

Mēs rūpīgi izanalizējam katru gadījumu, lai sniegtu precīzu gaisa kvalitātes novērtējumu un piemeklētu piemērotāko risinājumu katram klientam

Pakalpojuma veidi

Katram klientam mēs piedāvājam individuāli nokomplektēt nepieciešamo mērījumu komplektāciju, ņemot vērā sūdzības un nepieciešamību. Pēc mērījumu veikšanas tiek izsniegts detalizēts pārskats par veiktajiem mērījumiem, kurā iekļauts salīdzinājums ar normatīviem un ieteikumi situācijas uzlabošanai

Mehāniskās ventilācijas un filtrēšanas sistēmas  novērtējums

Šajā pakalpojumā mēs vizuāli pārbaudīsim jūsu ēkas ventilācijas sitēmas un filtru tehnisko stāvokli. Mērīsim svaigā gaisa pieplūdes kanālu plūsmas ātrumu.

Ziņosim par Jūsu ēkas faktisko ventilācijas stāvokli un kādus uzlabojumus jāveic

Sakot no

€ 75

Mikroklimata novērtējums 

Lai iegūtu vispārēju priekšstatu par gaisa kvalitāti ēkā un detektētu galvenos emisijas avotus, katrā telpā tiek pārbaudīti sekojošie parametri: 

- Temperatūra

- Relatīvais mitrums

- Suspensētās daļiņas (putekļi)

- Oglekļa dioksīds CO2

- Oglekļa monoksīds CO

- Slāpekļa dioksīds NO2

- Kopējie GOS (gaistošie organiskie savienojumi)

- Formaldehīds

- Acetaldehīds

Sakot no

€ 150

Darbinieku anketēšana

Lai uzlabotu darba apstākļus saviem darbiniekiem un vairotu darba produktivitāti ir svarīgi ieklausīties viņu viedoklī. Lai izvērtētu, kas ietekmē pašsajūtu darbā, ir pieejams aizpildīt dažādas anketas un saņemt informāciju par iespējamajiem uzlabojumiem

Sākot no

€ 65